Arkitekt: Inobi AB

Innovas uppdrag: Stålstommen samt utredning av betongbjälklaget.