Byggentrepenör: Skanska Sverige

Stomentreprenör/leverantör: AB Strängbetong

Prefabkonstruktör: Milton Cancino i tidigare verksamhet

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor i Stockholm

Byggherre: Akademiska Hus, region Uppsala