Tillbyggnad Torpskolan Hus D

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB

Innovas uppdrag: Betongstommen