Brf Sicklaön

Arkitekt: Sahlén Arkitekter, illustration Liljewall arkitekter

Innovas uppdrag: Betongstommen