Projekt namn: Lyckholms Hus A

Byggentreprenör: Peab Sverige

Stomentreprenör/Leverantör: AB Strängbetong

Prefabkonstruktör: Milton Cancino i tidigare verksamhet

Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor

Byggherre: Peab Sverige

Projekt namn: Lyckholms Hus B

Totalentreprenör: Peab Sverige

Stomleverantör: Kynningsrud Prefab

Prefabkonstruktör: Milton Cancino i tidigare verksamhet

Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor

Byggherre: Fastighets AB Bryggeriet