Björkris Vård & omsorgsboende

Arkitekt: Markgren Arkitektur/Kub Arkitekter

Innovas uppdrag: Stålstomme, betongbjälklag samt ritningar för montering av limträbalkar.