Backaskolan

Arkitekt: Pyramiden Arkitekter

Innovas Uppdrag: Projektering av betongstommen bestående av prefabricerade Sandwichväggar med grafiskt finish
samt massiva innerväggar och bjälklag.
Byggnaden ska certifieras med betyg Guld enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad.